سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمزه امین طهماسبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه تهران
دنیا منفردنی ریزی – دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله ابتدا به اهمیت پرداخت سیار و معرفی کاربردهایتجارت سیار نظیر بانکداری سیار، خرید سیار، تجارت سیار،آموزش از طریق تلفن همراه و … پرداخته شده و بهطور خاصبانکداری سیار و تلفن همراه معرفی شده است. سپس با توجه۱ تعداد ۷ بانک معتبر جهان Banker به رتبهبندی موسسهمورد بررسی قرارگرفته و در ادامه وضعیت بانکهای ایران بهمنظور مقایسه خدمات ارائه شده به کمک بانکداری همراهآمدهاست. لازم بذکراست، برای اخذ اطلاعات از سایتهایبانکهای مذکور استفاده شدهاست. در مورد بانکهای خارجینیز اطلاعات مربوطه از سایت این بانکها کسب شده است.