سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی ساکت اسکویی – دانشجویکارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد مهاباد
مجید منتصری – استادیار گروه آب دانشکدهکشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف نهایی از طراحی سیستم مخازن ذخیره تعیین حجم مفید آن می باشد رایج ترین روش برای پیدا کردن حجم مفید تحلیل مخزن می باشد درگذشته تحلیل مخازن تنها براساس داده های تاریخی ثبت شده و با ضریب اطمینان ۱۰۰% انجام می شد ولی محققین عصر حاضر دریافته اند که طراحی مخزن با داده های تاریخی امکان پیش بینی خشکسالی های شدید تر از داده های تاریخی را از ما صلب می کند و نیز طراحی براساس ضریب اطمینان ۱۰۰% غیراقتصادی و غیرعملی می باشد روشهای تحلیل مخزن به دو دسته روشهای شبیه سازی و بهینه سازی تقسیم می شود در روشهای شبیه سازی امکان اعمال شاخصهای عملکرد مخزن و سایر شرایط سیستم در تحلیل براحتی امکان پذیر است ولی در روشهای بهینه سازی این کار مشکل می باشد از مطالب ذکرشده در بالا درمی یابیم که برای پیدا کردن حجم مفید یک مخزن بایستی راه درازی را طی نماییم.