سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی ساکت اسکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد مهاباد
مجید منتصری – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
میکائیل یوسف زاده فرد – استادیار گروه عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف نهایی از طراحی سیستم مخازن ذخیره تعیین حجم مفید آن می باشد رایج ترین روش برای پیدا کردن حجم مفید تحلیل مخزن می باشد در گذشته تحلیل مخازن تنها براساس داده های تاریخی ثبت شده و با ضریب اطمینان ۱۰۰% انجام می شد ولی محققین عصر حاضر دریافته اند که طراحی مخزن با داده های تاریخی امکان پیش بینی خشکسالی های شدیدتر را از ما صلب می کند و نیز طراحی برساسا ضریب اطمینان ۱۰۰% غیراقتصادی و غیرعملی می باشد از مطالب ذکر شده در بالا در می یابیم که برای پیدا کردن حجم مفید یک مخزن بایستی راه درازی را طی نماییم این تحقیق رابطه ای را برای تعین حجم مفید مخزن پیشنهاد می کند که با دقتی مناسب می تواند جایگزین محاسبات طولانی مدت گردد. در این مطالعه ابتدا با یک روش مونت کارلو اقدام به تولید داده های مصنوعی کردیم.