سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا پیرستانی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رسول ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
سجاد شفیعی حسن آبادی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

این مقاله نتایج یک مطالعه ازمایشگاهی تاثیر عمق پایاب دبی جریان و دندانه بر ا بعاد حفره آبشستگی پایین دست جام پرتابی را ارایه می کند این مدلسازی در اثر پرتاب جت آب از روی جام انتهایی به ارتفاع ۵۳ سانتی متری برروی بستر ماسه ای با d50 برابر با ۱/۲۷ میلی متر در سه حالت عمق پایاب ۱۲ ، ۱۶ و ۲۰ سانتی متر به مدت ۲۴۰ دقیقه می باشد ابعاد مختلف حفره آبشستگی و برامدگی ناشی از تجمع رسوبات پایین دست آن اندازه گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج نشان میدهد که ابعاد آبشستگی به پارامتر (فرمول در متن مقاله) وابسته هستند لذا رابطه ای قابل تعمیم با استفاده از انالیز ابعادی برای تعیین ابعاد حفره آبشستگی ارائهمی شود.