سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شربتدار – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تهران
عبدالله حسینی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی ما در این تحقیق ارزیابی مقاومت برش اصطکاکی و بدست آوردن اطلاعات جامعی از نحوه انتقال برش اصطکاک در امتداد مقاطع درز سردی است که با استفاده از آرماتورهای دوخت به یکدیگر متصل شدهاند. برای رسیدن به این هدف ۴ نمونه آزمایشگاهی با مقادیر مختلفی از درصد آرماتور کاشت ساخته شد، و در انتها با توجه به نتایج حاصل از آزمایش های انجام گرفته رابطه ای جهت بیان مقاومت برش اصطکاک آرماتورهای کاشته شده در درز سرد ارائه گردیده است، و نتایج حاصل از آن با روابط آئین نامه ACI مقایسه گردیده است.