سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه محمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این مقاله دو سلول خورشیدی جدید با ساختارp-n-n و از جنس سیلیسیم بیشکل ارائه شده است، آخرین بازده بدست آمدهتوسطNRELبرای یک سلول p-nسیلیسیم بیشکل با مساحت ۱/۰۳۶cm2 و ۱۰/۱%±۰/۳ با فاکتور انباشت ۶۷ % ، چگالی جریان اتصال کوتاه ۱۶/۷۵mA/cm2 و ولتاژ اتصال باز ۰/۸۸۶ ولت می باشد. ساختار سلول اول جدیدAu/a-Si(p)/a-Si(n1)/a-Si(n2)/Alاست که ناخالصی۱n و ۲ n و طول p و n2 برابر میباشد. با این ساختار بازده از ۱۰/۱ % به ۲۴/۲۸% افزایش یافته است در سلول دوم جدید نواحیn2 و p همانند سلول اول ولی ناحیهn1 دارای ناخالصی متغیر گوسی از۱۰۱۱ cm-3 تا ۱۸۱۰ cm-3 بسمت n2 می باشد دراین سلول بازده به ۲۶/۳۴% افزایش یافته اهست.