سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید امانی فر – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده ازادوات الکترونیک قدرت بصورت اینورتر ها برای اتصال منابع تولید پراکنده نظیر توربین های بادی و سلولهای خورشیدی به شبکه توزیع موجب ایجاد هارمونیک و اعوجاج درشکل موج ولتاژ و جریان شبکه توزیع میگردد درشبکه های ولتاژ متوسط هارمونیک های ولتاژ می توانند ناشی ازاثراتصالات دستگاه ها به شبکه های فشار ضعیف یا فشارقوی باشند هریک ازتجهیزات تولید کننده هارمونیک تنهابایستی هارمونیکهای محدودی را ایجاد نمایند تا سطح هارمونیک های محدودی را ایجاد نمایند تا سطح هارمونیک ولتاژ کل شبکه ازحدمجاز تجاوز ننماید از این رو درهنگام استفاده ازمنابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع بایستی به پتانسیل تولید هارمونیک هاناشی از نصب این دستگاه ها توجه شود.