سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هومان کعبی –
مرتضی آذرهوش شلمانی –

چکیده:

دراین مقاله روشهای مناسبی برای بهبود عملکرد انتیگرالگیرمد جریان قابل برنامه پذیرپالموسل ارایه شده است روشهای ارایه شده شامل استفاده ازمدارهای IAFCCM و ایینه جریان ب تقویت کننده کسکود درمسیر فیدبکدرساختارارایه شده برای انتیگرالگیر می باشد دراینجا نتایج بدست آمده از انتیگرالگیرهای پیاده سازی شده با نتایج بدست آمده از انتیگرالگیر پیاده سازی شده با آیین جریان کسکود متداول مقایسه می شود این نتایج نشان میدهد که بدلیل افزایش دقت تطبیق جریان درساختارهای ارایه شده برای انتیگرالگیر نرخ نمونه برداری پالموسل افزایش یافته و بیش از۱۰۰MHz می باشد و بدلیل افزایش مقاومت خروجی مدار آیین جریان فرکانس قطع ۳dB فیلترهای پایین گذرپیاده سازی شده به بیش از ۳۰MHZ افزایش یافته است همچنین نتایج نشان میدهد که بدلیل تاثیرمدارهای آیینه جریان استفاده شده درساختار انتیگرالگیر مد جریان برروی پارامترهای VtوB توان مصرفی مدار انتیگرالگیر به کمتر از ۳mwatt کاهش یافته است.