سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا رضائی – دانشجوی کارشناس ارشد
سیداصغر غلامیان – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دردهه اخیر انرژی فتوولتائیک به عنوان یکی ازمنابع انرژی های تجدید پذیر توجه محققین را به خود معطوف ساخته است به دلیل پایین بودن بازده آرایه فتوولتائیک نیاز به تکنیک ردیابی نقطه بیشینه توان به منظور دریافت حداکثر توان قابل استحصال از آرایه فتوولتائیک است دراین مقاله الگوریتم مرسوم رسانایی افزایشی با کنترل نوین توسط منطق فازی برای دنبال کردن نقطه بیشینه توان ابتدا شبیه سازی و سپس با یکدیگر مقایسه می شوند دراین تحقیق تاثیرعوامل محیطی نظیر تغییرات شدت تابش خورشید و دما برروی توان خروجی ماژول فتوولتائیک و چگونگی پاسخ کنترل کننده ها به آن مورد مطالعه قرارگرفته است.