سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا سبزی – دانشجوی دکتری خاک و پی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

با گودبرداری، در وضعیت تنش و حجم توده خاک اطراف، تغییراتی به وجود می آید که در نتیجه سطح زمین مجاور گود، تغییرمکان می دهد . درمناطق شهری احتمال آسیب به ساختمانهای مجاور وجود دارد. لذا باید روشی برای محافظت از گودبرداری اتخاذ شود که کمترین تغییرشکل و آسیب را به ساز ههای مجاور اعمال کند. روشی که بسیار مورد استقبال مجریان پروژ هها در ایران می باشد، روش استفاده از تیرکهای مایل می باشد . در این تحقیق با مدلسازی عددی گودبرداری، این روش تحلیل شده و عوامل موثر، مورد مطالعه قرار میگیرد. این تحقیق در ادامه تحقیقات قبلی مولفین است. در این مقاله محدوده مناسب پارامترهای اصلی، برای اجرای ایمن این روش توصیه میگردد.