سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا بهمن زاد – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

بررسی میزان انطباق نتایج ساختمانهایی که با استاندارد ۲۸۰۰ طراحی و با دستورالعمل بهسازی لرزه ای ارزیابی می شوند از موضوعات بحث انگیزا ست با توجه به تفاوتهایی که در روند مدلسازی تحلیل و نگرش این دو ایین نامه وجود دارد بررسی و کنترل هر مرحله بصورت جداگانه امکان پذیر نمی باشد و تنوع سیستمهای باربر سازه ها بردامنه موضوع می افزاید دراین تحقیق با توجه به زلزله های حوزه نزدیک و اثرات مخرب آنها در دهه های اخیر از طیف ها و رکوردهای این گونه زلزله ها در انالیز سازه ها استفاده می شود در زلزله های حوزه نزدیک شتاب حداکثر زمین PGA اغلب از ۱g و حداکثر سرعت زمین PGV از ۱/۵m/s و حداکثر تغییر مکان زمین PGD از ۱ متر تجاوز می کند.