سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز، ایران
آرش جودی –
امیر زارع زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق- مخابرات، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله شیوه چینش آرایه بصورت ستاره در مکان یابی منابع سیگنال به روشMUSIC مورد بررسی قرار گرفته است. الگوریتم مکان یابی منابع سیگنال به روشMUSICبر اساس چینش ارایه های سنسوری بصورت خطی طراحی شده است و با چینش آرایه ها بصورتستاره ای، فقط از خروجی سنسورهایی که در یک امتداد قرار گرفتهاند برای پردازش استفاده شده است؛ که این انتخاب بر اساس نزدیکترین زاویه ای که سیگنال برخودی با آرایه می سازد صورت میگیرد. پس در اصل از بین دسته ای از آرایههای خطی کنار هم، یکی از آنها که بهترین تخمین از زاویه سیگنال برخوردی از نظر دقت را در اختیار قرار دهد، انتخاب خواهد شد. برای شبیه سازی روش ارائه شده از سیگنال صوتی استاندارد بعنوان سیگنال پخش شده در محیط اتاق استفاده شده است. شبیه سازی ها حاکی از سودمندی ترکیب ستاره در بهبود نتایج تخمین محل سیگنال است.