سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمان سلیمی بنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند
محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

عموماً سازندگان توربینهای گازی مقادیر ثابتی را برای سیستم های کنترلی توربین ارائه می نمایند. گاهی اوقات آن مقادیر موجود نمی باشند لذا می توان با آزمونهای متداول، آن مقادیر را تخمین زد. در اینمقاله، علاوه بر آزمون پارامترهای سیستم کنترل توربینگازی، به تحلیل حساسیت آن پارامترها نیز پرداخته میشود. برای این منظور ازتوربینهای قدیمی و جدید که دارای سیستمهای کنترلی آنالوگ و دیجیتالمیباشنداستفاده شدهاست. تحلیل حساسیت پارامترهای کنترلی را، نسبت به عواملی نظیر دروپ، اینرسی، حد بالای دمای اگزوز، ثابت زمانی گاورنر و ثابت زمانی تاخیر احتراق سوخت و اندازه گیری دما اگزوز، قابل انجام بوده اما به دلیل تشابه تحلیل فقط مقدار بهینه دروپ تعیین شده است.