سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میغی – مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری،شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
آرش میری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
سعید نصرتی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

این مقاله بر محوریت اکتساب تجربه از استقرار سیستم مدیریت نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق تهران بزرگ می باشد.شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بعنوان یکی از شرکت های موفق در زمینه استقرار سیستم مدیریت نظام پیشنهادها که ازتاریخ ۸۹/۰۷/۰۱شروع به بهره برداری از این سیستم، بصورت نرم افزاری کرده است به تمام تجاربی که در متن مقاله مطرح خواهد شد ایمان امل دارد گواه این مطلب را میتوان گزارش خروجی این سیستم در ۱ ساله اخیر دانست که در حدود ۱۷۰۰ پیشنهاد به دبیر خانه نظام پیشنهادها واقع در ستاد راهبردی شرکت ارسال گردید که از این مقدار ۱۴۰۰ پیشنهاد قابل ارزیابی شناخته شد که باز هم از این عدد ۴۵ پیشنهاد پس از طی مراحل کارشناسی و امکان سنجی ، آماده اجرایی شدن می باشد.نظام پیشنهادها فضای مناسبی است برای شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان سازمان و افزایش دامنه تعلق ودلبستگی آنان به بهتر کردن و گسترده کردن خدمات و با ایجاد فضایی آزاد و سالم برای طرح و نقد اندیشه، وسعت دادن به دامنه آگاهی ها و توانایی های کارکنان را از راه درست و برای پیشنهادهایی که از سوی کارکنان برای بهتر کردن کیفیت خدمات سازمان یا موسسه محل خدمت ارائه می شود موجبات برقراری روابط و مناسبات انسانی حرمت آمیز میان جامعه کارکنان وکاهش فشارهای عصبی در کار از راه فراهم آوردن میدان گشوده برای اندیشیدن، سخن گفتن و راه چاره دادن برای از میان برداشتن دشواری های کار و ایجاد انگیزه کردن و دگرگونی از سازمان را به وجود آورد