سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد درازگیسو – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
میثاق تقوی کیش – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد

چکیده:

به دلیل وجود ذخایر و منابع عظیم درکشورما سالهاست که انرژی مورد توجه و درخور نبوده و یارانه های اشکار و پنهان دولتی همواره مردم را از توجه هب ارزش واقعی انرژی دراشکال مختلفش بازداشته است درسالهای اخیر به دلایل گوناگون لزوم صرفه جویی انرژی به عنوان یک ضرورت قطعی و چاره ناپذیر پدیدار گشته است با عنایت به این موضوع مهم مشاهده م یشود که درکشور ما ساختمان ها بیش از یک سوم انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص داده اند و با توجه به مبحث توسعه پایدار استفاده ازانرژی تجدید پذیر به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار نقش موثری را معادلات انرژی بازی می کند با توجه به متغیر بودن پارامترهای انرژی تجدید پذیر برحسب اقلیم های گوناگون می توان دره راقلیم پکیجی مناسب شرایط آن را تامین کرد که درصدی معقول از انرژی را برای ساختمان های این شهر فراهم نماید پکیج مورد مطالعه دراین مقاله شامل استفاده ازانرژی خورشیدی میکروهیدرالکتریک و باد است که درجهت تولید انرژی الکتریسیته و حرارت استفاده می شود.