سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا نوعی – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
بهرام ملک محمدی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

استحصال و تامین آب از رودخانه ها که منابع آب سطحی جاری کشور را تشکیل می دهند از مهمترین برنامه های کشور می باشد .یکی از سازهای مهم جهت برداشت آب از رودخانه سد انحرافی می باشد. طراحی سریز این سازه به دلیل مراحل متعدد سعی و خطا جهت ارضا میتواند علاوه بر وقت گیر بودن به یک فرایند پیچیده تبدیل گردد. احداث سازه سریز سهم ریالی قابل توجهی در پروژه های سد انحرافی (بیش از ۰۷ درصد) را به خود اختصاص می دهد. آنالیز حساسیت ابعاد این سازه و یافتن حدود ابعاد مناسب در این زمان از موارد حائز اهمیت است.که استحصال این اهداف با این برنامه کامپیوتری قابل دستیابی است. هدف از اجرای این برنامه کامپیوتری محاسبه و طراحی سریز بر اساس ابعاد از پیش تعیین شده در درجه اول ،آنالیز حساسیت در درجه دوم و در نهایت پیدا کردن ابعاد بهینه نسبت به محاسبه اولیه بر اساس آنالیز حساسیت می باشد.