سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود قاسمی نوقابی – کارشناس ارشد راه و ترابری
مرتضی جلیلی قاضی زاده – دانشجوی دکتری راه و ترابری
محمد احمدی – کارشناس ارشد
سیدصابر ناصرعلوی –

چکیده:

طی یک تحقیق توصیفی تحلیل انجام شده درزمینه عوامل موثر برخستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه سنگین درخراسان رضوی با استفاده از پرسشنامه هایی که توسط رانندگان تکمیل شد عوامل موثر شناسایی و اولویت بندی گردید از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی اقدامات عملیاتی جهت کاهش تصادفات ناشی از خستگی را می توان به سه دسته کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تقسیم کرد دراین تحقیق اقدامات عملیاتی موثر برخستگی و خواب الودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین مورد بررسی قرارگرفته و ضمن برآورد تقریبی هزینه ها و زمان لازم برای به ثمرنشستن نتایج آنها این اقدامات اولویت بندی شده است نتایج تحقیق نشان داد که اقدامات عملیاتی موثر برخستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین را می توان به ترتیب زیراولویت بندی نمود اجرای راه کارهای مربوط به آموزش رانندگان حرفه ای، بهبود تجهیزاتایمنی و علائم هوشیار کننده درسطح راه های استان اجرایی نمودن قانون کنترل ساعت کار اقدام به تصویت قوانین مورد نیاز و اصلاح ساختارهای موجود قانونی با استفاده از اهرم های مدیریتی اقدام به ساخت مجتمعهای خدمات رفاهی درسطح راه های استان تجهیز و نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل بار و مسافر اقدام به فرهنگ سازی درسطح عمومی جامعه و آموزش های همگانی