سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صادقی پویا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
محمدصادق رحیمیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

قرارگیری پارک های جنگلی در بستر طبیعت و فعالیت های گردشگری وابسته به آن منجر به پیامدهای مثبت و منفی زیست محیطی در محیط های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی می گردد که از طریق تدوین و اجرای یک برنامه مدیریت زیست محیطی می توان موجبات تقویت پیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی را فراهم نمود. در این مقاله تلاش گردیده است با جمع آوری اطلاعات و بازدید میدانی، شناسایی اثرات، و پیشنهاد و الویت بندی اقدامات مدیریت زیست محیطی، یک برنامه مدیریت زیست محیطی برای گردشگری پارک جنگلی سی سنگان ارائه گردد. به کمک تدوین پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، نتایج نشان داد اثرات مثبت عبارت از افزایش فرصت های شغلی، و رشد و گسترش خدمات گردشگری و اثرات منفی عبارت از آلودگی منابع آب منطقه، افزایش خطر آتش سوزی، افزایش ناامنی در محدوده پارک، آلودگی صدا و فرار حیوانات، ایجاد خسارت به گیاهان، و تجمع مواد زائد جامد است. همچنین با تحلیل پرسشنامه ها، اقدامات پیشنهادی مدیریت زیست محیطی تعیین و با کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) مشخص گردید این اقدامات به ترتیب الویت، عبارت از اطلاع رسانی و افزایش آگاهی گردشگران، تحدید مناطق قابل دسترسی گردشگران، احداث سیستم دفع بهداشتی فاضلاب، برگزاری جشنواره های فصلی، و تاسیس نیروی انتظامی تخصصی پارک می باشد.