سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهوش چنگیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
کتایون ورشوساز – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

بخشی از آب مصرفی به صورت پسابهای شهری و صنعتی دفع می گرددکه در اینجا وظیفه اصلی به عهده متخصصین محیط زیست و صنایع آب و فاضلاب است تا با بهره گیری از راهکارهای دقیق و علمی به توانمند سازی و مدیریت هر چه بهتر تصفیه خانه ها بپردازند. بدین منطور متخصصین می توانند به برنامه ریزی راهبردی روی آورند . یکی از متدهای تدوین راهبرد ، روش SWOT [1]می باشد . افراد جامعه پژوهش در این تحقیق، شامل کلیه افراد درگیر با موضوع، بوده است . ابزار مورد استفاده دراین پژوهش مصاحبه به شیوه حضوری و گفتگو و پرسشنامه و بازدید از منطقه مطالعاتی بوده است. برای تحلیل اطلاعات از ماتریس SWOT و برای ارائه راهبردهای مناسب از ماتریس QSPM[2] استفاده شده است . کار فهرست برداری عوامل با استعانت از پرسشنامه انجام شد و در خصوص رتبه بندی عوامل ، از روش [۳]AHPبهره گرفته شد و در ادامه ،کار تکمیل جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به انجام رسید ، بعد از آن جدول SWOT تشکیل شد و راهبردها تعیین گردید، سپس برای الویت بندی راهبردها از ماتریس QSPM استفاده گردید .نتایج نشان می دهد که تصفیه خانه در محیط تهاجمی که محیطی با رویکرد مثبت می باشد قرار دارد و اولین و موثرترین راهبرد به منظور تقویت هر چه بیشتر شرایط کنونی ، بکارگیری قوانین و مقررات زیست محیطی در جهت اجرای مقررات کیفیت آب و فاضلاب از سوی مجتمع با امتیاز ۸۳۱/۷، می باشد.