سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهسا اسلامی – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه گیلان، ایران
هومن حودت –

چکیده:

در توسعه و تولید نرمافزارها، رابطکاربری یکی از فاکتوهای اصلی برای برتری یک نرمافزار میباشد. باتوجه به علایق و سلیقههای مختلف کاربران از سویی و تنوع محیطهای رایانهای از سوی دیگر طراحی رابط کاربر ایدهآل دشوار به نظرمی رسد. ولی به طور کلی معیارهای عمومی برای رابطکاربرهای مطلوب ت وسط طراحان رابط کاربر در نظر گرفته شده که در این مقاله به این ویژگی ها و معیارها پرداخته شده است. هدف از این مقاله بررسی رویکردهای طراحی رابطکاربری نرمافزار و پارامترهای تاثیرگذار آن به منظور بهرهگیری مناسب میباشد. همچنین روشهای برقراریتعامل نرمافزار با کاربر به همراه مزایا و معایبی که ممکن است یک طراح رابط با آن مواجه شود شرح داده شده است. در ادامه ایدههایی نو جهت افزودن امکاناتی در رابط کاربری برخی نرم افزارهامطرح شده و این ایدهها به کمک نرمافزار طراحی رابطکاربری پیادهسازی شده است. این ایدهها در زمینههایی مانند ایجاد راهنمای پویا، راهنمای ویدئویی و جستجو مطرح شده است که در مدیریت خطا و تسهیل کار کاربران نقش مهمی را ایفا میکند