سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه دوامی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
معصومه حقیقی – لیسانس نرم افزار کامپیوتر

چکیده:

رشد و گسترش روز افزون فناوری اطلاعاتف انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. این فناوری روش های کارکرد و نگرش افراد، سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخه و باعث ایجاد صنایع نوینف مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده هایی چون کست و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در قرصه حضور و بکارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی در پیش رو دارد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیت های گسترده ای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیر ساخت ها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیت ها شده است. از این رو در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریفَ، ویژگی ها و الزامات تجارت و بانکداری الکترونیک، به معرفی ابزارها و شاخه های بانکداری الکترونیک و عوامل مؤثر در بهبود منابع بانکی با استفاده از معیارهای نرم افزاری که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی و قابل کنترل مدیریت می باشد پرداخته و در نهایت روشی را در خصوص بهبود منابع و انتخاب مناسب آنها پیشنهاد دهیم.