سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ابراهیم جعفری – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
فاطمه شیدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

شرط بقا دردنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه منابع موجود و توان افزایی همه ظرفیت های دراختیار است دراین بین شناخت توانمندی های زنان و هدایت استعدادهای خلاق آنان میتواننددربهره برداری از ظرفیت های این قشربزرگ موثر واقع شود تحقیقات زیادی نشان داده است زنان درمقایسه با مردان درفرایند معاملات مخاطره آمیز با سختی های بیشتری رو به رو می شوند هدف از این مقاله شناخت ماهیت کارافرینی زنان و بررسی عواملی است که برروی کارافرینی زنان تاثیر گذار است که دردو بخش چالشها و فرصت ها مطرح شده است چالشها عواملی هستند که موجب کند شدن و سخت شدن امر کارافرینی برای زنان میشود و فرصت ها عواملی هستند که موجب تسریع این فرایند می شوند.