سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحمید حسینی کریم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سیداحمد درازگیسو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

باتوجه به مصرف بیش از ۱/۳ انرژی کشور درصنعت ساختمان نیاز به طراحی خانه هایی که مصرف انرژی درآن بهینه شده باشد احساس می شود خانههای پسیو خانه هایی هستند که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و با استفاده حداکثری از انرژی خورشیدی طراحی می شوند دراین مقاله کوشش براین است تا با بهره گیری از الگوی معماری سنتی گرگان برای این شهر الگویی از س اختمان های پسیو ارایه شود نکاتی کهدراین طرح مدنظر قرارگیرد عبارتند از: کاهش آلودگی محیط زیست مقرون به صرفه بودن ورود طبیعت به خانه کاهش استفادها ز منابع انرژی فسیلی استقرار ساختتمان روی سایت جهت یابی ساختمان ها با توجه به خورشید و محیط اطراف چیدمان های اتاقهای داخلی درها و پنجره ها ابعاد و وجوه ساختمان و اجزای تشکیل دهنده ی محیطی رنگ نما تزیینات ساختمان و محیط و استفاده ازانرژی خورشیدی همچنین روشهای جدید طراحی وبا ساختمان های سنتی دارای ارزش گرگان و گرته برداری از نکات مثبت اقلیمی و طراحی این ساختمان ها مورد بررسی قرارگیرد و ارایه الگویی نو برای ساختمان ها و بافت شهری جدید گرگان ارایه می شود.