سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب تقی خانی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی
علی محمدی انور – مهندس عمران
گودرز گودرزنیا – مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

یکی از عناصر کلیدی در چرخه مدیریت بحران بویژه در فاز آمادگی و پیشگیری آموزش می باشد لیکن تجارب حاصل از بحرانهای طبیعی گوناگون نشان داده است که آموزش صرف اهداف مدیریت ریسک و خطرپذیری را به تنهایی تامین نمی کند و نیاز به تمرین گروهی و سازماندهی بویژه در قابل گروههای مردمی احساس می گردد این مقاله به تشریح روندسازماندهی گروههای مردمی آموزش دیده جهتحفظ آمادگی مطلوب و عملیات موثر ایشان در فاز پاسخگویی مدیریت بحران می پردازد.