سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ملک سنو – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
سیدروح اله رفعت حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
سمیه نوروزی غضبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
علی مهرکیش – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق با معرفی معیارهای اقتصادی (B/C و IRR ،NPV و ارائه یکسری فرضیات اولیه، در سه سطح مختلف مصرفکننده، خودروساز و نگاه ملی به ارائه الگویی پیرامون توجیه اقتصادی تولید خودروهای هیبریدی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که به دلیل گران بودن خودروهای هیبریدی، مصرف- کنندگان تمایلی به خرید این خودروها ندارند ، ام ا تولی د این خودروه ا میتواند برای خودروسازان توجیه اقتصادی داشته باشد. سپس به کمک تعیین هزینهها و منافع از نگاه ملی، معیارهای مختلف ذکر شده برای تحلیل توجیه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و در انتها پس از معرفی سه نوع حمایت دولتی به شکل وام، یارانه و کاهش درصدی از هزینه نگهداری سالانه، سناریوهای مختلفی برای حمایت دولتی ارائه شده است. این سناریوها میتوانند به روشن شدن حدود مبالغ حمایت از مصرفکنندگان کمک کنند