سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران رحیمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
مرتضی اسدامرجی –

چکیده:

نگهداری راه عبارت استاز مجموعه ای از عملیات که بصورت دائمی و همیشگی برروی یک راه و ابنیه فنی تاسیسات تجهیزات و حریم مربوط به آن انجام می شود تا راه همواره در سطحی مطلوب سرویس دهی نماید در این میان مدیریت روسازی می تواند به عنوان ابزاری مناسب و کارا جهت بهبودی مجموعه اقدامات تعمیر و نگهداری راه مدنظر قرارگیرد مدیریت روسازی عبارت است از روشی سیستماتیک و سازمان یافته شامل برنامه ریزی طراحی ساخت و نگهداری و نوسازی روسازی که همراه با برنامه ایکه از پیش تنظیم شده اجرا می گردد دراین راستا وجود ساختاری مناسب جهت مدیریت روسازی یکی از ابزارهای مهم جهت بهسازی روند نگهداری روسازی معابر گوناگون می باشد