سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم زراعی شهامت – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه علوم
جمال شعبانلو – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه علوم
امیر همتیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

در پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی لازم است که عملیات و فعالیت پروژه با یک ترتیب معین و در یک بازده زمانی مشخص و کوتاه انجام گیرد و برای این منظور باید ماشین ها و ادوات مورد نیاز برای منطقه باوی با سطح زیر کشت ۵۰۰۰۰ هکتار می باشد. به همین منظور اطلاعات مربوط به وضعیت آب و هوای منطقه از اداره هواشناسی استان گرفته شد و با استفاده از فرمول فائو روزهای امکان کاری تعیین گردید. جدول عملیات مورد نیاز هر محصول با توجه به سطح زیر کشت و تناوب رایج منطقه ترسیم شد سپس ماکزیمم ظرفیت عملیاتی مورد نیاز هر دستگاه مشخص و با حاسبه ظرفیت واقعی ادوات استفاده د رمنطقه تعداد تراکتور و ادوات مورد نیاز محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که این منطقه به ۲۷۸ گاو آهن، ۱۲۴ دیسک، ۱۱۶ لولر، ۴۳ سم پاش، ۱۲۷ خطی کار، ۳ ردیف کار، ۲ کولتیواتور، ۲۳ کود پاش سانتریفوژ، ۶۱ ریک، ۱۴۹ بیلر، ۲۷۸ تراکتور، ۷۵ اسب بخار، ۱۴۹ تراکتور ۵۰ اسب بخار و ۹۳ عددکمباین نیاز دارد. با مقایسه وضعیت ماشین های موجود در منطقه و ماشین های مورد نیاز مشخص شد که بیشترین نیاز منطقه به تراکتورهای ۵۰ اسب بخار می باشد در حالی که این نوع تراکتور د منطقه وجود ندارد و در عوض در منطقه به تراکتورهای ۱۱۰ اسب بخار و بالاتر نیازی نیست در صورتی که ۴۸ عدد از این تراکتور ها د رمنطقه موجود است . همچنین تعداد کمباین مورد نیاز منطقه ۹۳ عدد است در صورتی که فقط ۴ عدد کمباین بومی موجود است و رد فصل برداشت نیاز به کمباین های مهاجر می باشد. با توجه به سطح بالای کشت گندم در منطقه تعداد ۶۲ خطی کار اضافه در منطقه نیاز است و در بقیه ادوات کمبودی مشاهده نشد.