سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال شعبانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
ابراهیم زارعی شهامت – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درپروژه های مکانیزاسیون کشاورزی لازم است که عملیات و فعالیت های پروژه با یک ترتیب معین و دریک بازهر زمانی مشخص وکوتاه انجام گیرد و برای این منظور باید ماشین ها و ادوات به تعدادکافی موجود باشد هدف ازاین تحقیق تعیین تعدادبهینه ماشین ها و ادوات مورد نیاز برای منطقه باوی با سطح زیرکشت ۵۰۰۰۰ هکتار می باشد جدول عملیات مورد نیاز هرمحصول با توجه به سطح زیرشت و تناوب رایج منطقه ترسیم شد سپس ماکزیمم ظرفیت عملیاتی مورد نیاز هردستگاه مشخص و با محاسبه ظرفیت واقعی ادوات مورد استفاده درمنطقه تعدادتراکتور و ادوات مورد نیاز محاسبه شد نتایج این تحقیق نشان داد که دراین منطقه تعداد ۵۲۷ دستگاه ادوات خاک ورزی ۱۳۰دستگاه ادوات کاشت ۶۸دستگاه ادوات داشت ۲۱۰ دستگاه ادوات برداشت ۳۷۸ تراکتور ۷۵ اسب و ۹۳ دستگاه کمباین مورد نیاز میب اشد با مقایسه وضعیت ماشین های موجود درمنطقه و ماشین های مورن یاز مشخص شد که درمنطقه باوی به تراکتورهای ۱۱۰ اسب بخار و بالتر نیازی نیست درصورتی که ۴۸ عدد از این تراکتور ها موجود است.