سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا عبداله زاده – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زهرا الیاسی گرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شمال، آمل

چکیده:

مطالعات نشان می دهدکه اکثر سازه ها هنگام وقوع زلزله های قوی وارد محدوده غیر ارتجاعی میشوند. وارد آمدن خسارت سازهای با مفهوم رفتارغیر ارتجاعی و در نتیجه انرژی هیسترزیس نزدیکی بسیار دارد . هدف از این مقاله، ارائه یک الگوی بارگذاری مناسب برای سازه با قاب خمشی بتن مسلح بر مبنای شاخص خسارت پارک -انگ است. با استفاده از این الگو میتوان خسارت را در سازه محدود نموده و به طور یکنواخت در ارتفاع سازه توزیع نمود . به این ترتیب از ظرفیت کامل همه اعضا و طبقات برای جذب انرژی زلزله استفاده شده و خسارت م حدود می شود. در این مقاله تاثیر الگوی پیشنهادی بر روی ۵ قاب خمشی۱۳، ۱۰ ، ۸و۵و۱۵ طبقه، با استفاده از نرم افزار تحلیل غیرخطی IDARC شبیه سازی شده است . نتایج حاصل از این تحلیل نشان دهنده آن است که با تنظیم پارامترKو بر اساس الگوی بار پیشنهادی، توزیع یکنواخت تری از خسارت و دریفت در اختیار خواهد بود.