سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

تورج مجیبی –
روملا یخاری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در عصر کنونی،تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است.سنجش و ارزیابی عملکرد به خاطر ارتباطش با تصمیم های مربوط به منابع انسانی متعدد و مختلف دارای اهمیت است.در این تحقیق،پژوهشگر،مدل امتیازات متوازن را که دارای چارچوبی مفهومی است و اهداف کلان استراتژیک سازمان را به شاخص های قابل سنجش تبدیل و توزیع متعادلی میان حوزه های حیاتی سازمان برقرار می کند پس از تعدیل و بومی سازی به عنوان مدل تحقیق مورد استفاده قرار داده و آن را برای صنایع چوب و کاغذ مازندران سازگار می سازد.مقالهشاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد صنایع چوب و کاغذ مازندران را شناسایی نموده و با بررسی الگوی ارزیابی عملکرد صنایع چوب و کاغذ مازندران بر اساس مدل امتیازات متوازن(BSC) در قلمرو زمانی ۱۳۸۹ پیشنهادهایی را ارائه مینماید تا از این طریق بتوان به فرآیند اجرا در جهت اصلاح و بهبود برنامه ها کمک کرد و تعادل و توازن مناسبی در اجرای برنامه ها ایجاد نمود.شاخص ها با کمک پرسشنامه توزیعی بین پرسنل صنایع چوب و کاغذ مازندران استخراج و بوسیله روشهای آماری مورد تفسیر قرار گرفته است و درنهایت پس از شناسایی و معرفی الگوی ارزیابی عملکرد صنایع چوب و کاغذ مازندران ، نسبت به بهبود این الگو و دستیابی به اهداف آن پیشنهادهایی ارائه گردیدهاست.