سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

روح الله کاظمی – دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

توسعه طرحهای حمل و نقل چه در زمینه برنامه ریزی و چه در زمینه اجرایی کردن طرحها به نوعی منوط به همکاری و مشارکت مردم در این پروژههای عمرانی می باشد. بطوری که اگر این همکاری متقابل در توسعه طرححهای حمل و نقل صورت بگیرد شاهد تسهیل در برنامه ریزی و اجرایی کردن طرحها خواهد شد. هدف اصلی مقاله بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حمل و نقل می باشد تا با استفاده از رمینه ها و امکانات موجود با بهره گیری از الگوهای مشارکتی راهکارهای کارآمد و مناسب را جهت بهبود مشارکت مردم در طرح های حمل و نقل پیشنهاد داد در این راستا این مقاله به سنجش انگیزش به میزان مشارکت مردم در حمل و نقل ، تشخیص عوامل موثر بر انگیزش به مشارکت ، یررسی عوامل بازدارنده و عوامل نتقویت کننده مشارکت و ارایه راهکارهای عملی در جهت تقویت و توسعه انگیزش به مشارکت اجتماعی مردم در حمل و نقل پرداخته است. در بخش آخر مقاله به ارائه الگویی جهت جلی مشارکت مردمی در توسعه پایدار طرحهای حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور به ترتیب زیر پرداخته شد. طرح پیشنهادی برای کشور با توجه به تجربه سایر کشورها ارائه گردیده است.