سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشید مرادی پیام – دانشجوی کارشناسی ارشدمشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی
ندا هادی زاده – کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
فاطمه یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده:

دانشی که دردانشگاه ها و مراکزاکادمیک ایجادمیگردد چنانچه درمراحل بعد تبدیل به محصول خدمت یافناوری نگردد ازنظر اقتصادی دانش بیهوده ای تلقی خواهدشدونخواهدتوانست ارزش افزوده ای رابرای جامعه ایجادکند ازاین روبه منظور هم افزایی علم و ثروت و توسعه ی اقتصاددانش محور شرکت های دانش بنیان ایجادگردد که باانجام پژوهشهای کاربردی و توسعه ای تولید محصولات با فناوری نوین انجام خدمات نظارتی برپروزه های پژوهشی ایجادوتوسعه کسب و کارتشخیص فرصتهای کارافرینی و… به انتقال فناوری و تجاری سازی تحقیق و توسع کمک می کنند دراین مقاله ضمن بررسی عملکرد موسسات دانش بنیان درتجاری سازی دانش یک الگوی مفهومی ارایه شده که درآن جایگاه انتقال فناوری وتجاری سازی درفرایندایده تابازار نشان داده شده و نسبت آنها بایکدیگر مشخص شده است