سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – مدیر گروه مدیریت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نجمه کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرم

چکیده:

بسیاری از شرکتها که به بقاء خود در دنیای با تغییرات رو به افزایش می اندیشند،به نیروی انسانی به عنوان اولین ضرورت توجه می کنند .امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند توسعه و تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است.با توجه به نام گذاری سال ۱۳۹۰ تحت عنوان سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری ، هدف از این مقاله بررسی اهمیت نیروی انسانی بعنوان یک منبع استراتژیک برای سازمان ها و همچنین عواملی که منجر به افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود طرح و بررسی می گردد.از آنجایی که بهره وری گوهر سازمانی است که می تواند پایداری و بقای سازمانها را تضمین کند و مکانیزمی برای کسب مزیت رقابتی باشد ، لذا آنچه در سازمان منجر به بهره وری نیروی انسانی می شود این است که کارکنان سازمانها از نظر شخصیت، علایق و عواطف با فعالیت ها و مشاغل سازمانی منطبق و سازگار شوند . در این صورت علاقه به کار ، انگیزه و مسئولیت پذیری افزایش و در نتیجه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بهره وری سازمانی ارتقاء می یابد . در این تحقیق که از نوع توصیفی بوده، سعی گردیده است که ضمن پرداختن به تعاریف اصولی و فرآیندهای مربوط به بهره وری نیروی انسانی، یک چارچوب تئوریکی از باب توجه به عوامل موثر بر آن شامل آموزش ، مدیریت بهره وری ، مدیریت عملکرد ، خلاقیت و … ارائه گردد