سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیز آقازاده – شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
مهدی قبادی – شرکت فنی و مهندسی آرک نیرو فاراد
همایون حایری – شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

چکیده:

مدیریت دارایی امری جدا از مالکیت دارایی ها و بهره برداری از آنها است. مالکان دارایی ها مسئول تنظیم معیارهای مالی، تکنیکی و ریسک می باشند. مدیران دارایی مسئول ترجمه این معیارها به برنامه های اجراییهستند. در واقع مدیران دارایی بهترین راه برای رسیدن به این اهداف را شناسایی نموده و آن را در برنامه ریزی چندساله لحاظ می نمایند. در این مقاله ابتدا به بررسی رویه اجرایی سیمداری با در نظر گرفتن شاخه هایمختلف پرداخته شده است. سپس توابع هزینه و جرایمی که مالک دارایی اعمال نموده است استخراج شده و درپایان الگویی به منظور ارزیابی کیفیت معادلات سیمداری در جهت دهی به فعالیت های سیمدار و همچنین برآورد میزان هزینه های جاری سیمداری ارائه شده است