سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا صابری – دانشگاه آزاد نجف آباد
مهدی کرباسیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمدرضا شکرچی زاده – دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

نظام اقتصادی را میتوان مجموعه روابطی دانست که حول تولید یا مبادله کالا و خدمات و براساس قاعده مالکیت شکل میگیرد ازطرفی دیگر عارضه یابی جهت بهبود وضعیت به عنوان اولین قدم درافزیاش رشد اقتصادی حائز اهمیت است به خصوص دربحث تولید کالا زمانی که عوارض باعث افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری میشوند خود را پررنگتر نشان میدهد درواقع شناسایی جز به جز عارضه ها منجر به حذف فرایندهای اضافی و درنتیجه کاهش هزینه ها افزایش درامد واحدهای تولیدی سنجش میزان موفقیت آنها ارایه راهکارهای اصلاحی و بهبود وضعیت و افزایش تولید انبوه محصولات خواهد شد وجود عارضه ها درصنایع و عدم وجود یک برنامهریزی مشخص برای حل آنها که باعث پیامدهای همچون کاهش رشد اقتصادی عملکرد پایین افزایش هزینه ها کیفیت نامطلوب و از دست دادن مزیت رقابتی می شود ضرورت چنین پژوهشی را پررنگ تر ساخته است که بتوان با ارایه الگویی ترکیبی از MCDM QFD برای عارضه یابی مشکلات موجود شناسایی و برای حل آنها راهکارهایی پیشنهاد شود.