سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدامین موسوی نژاد – کارشناس مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناو
روزبه میمندپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، د
محمد بخشوده – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

دولت موبایل یا سیار (m-goverment) زیرمجموعه ای از دولت الکترونیک است که شامل کانالهای جایگزین برای دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی می باشد دولتها همواره تلاش میکنند تا سطح دسترسی بیشتری به اطلاعات و خدمات را برای شهروندان و مشاغل، از طریق ابزارهای بی سیم فراهم کنند. یکی از چالشهای آینده در اجرای دولت موبایل، یافتن الگوهای کاری موثر در استفاده از تجهیزات سیار در حوز ه هایی نظیر توریسم، سلامت و کشاورزی است با توجه به این موضوع دراین مقاله توسعه خدمات دولت موبایل در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و نیازها شرایط و قابلیتهای آن بیان می گردد. دراین مقاله دو مبحث مورد توجه قرار می گیرد: اول ارائه یک قالب برای تشخیص خدمات مناسب و نیز قابل توجیه از لحاظ قیمتی برای بخش کشاورزی و دوم توضیح برنامه عنوان شده و ارائه مدلهای عملی و قابل پیاده سازی برای بخشهای خاصی از کسب و کارهای مربوط به کشاورزی.