سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد خوشبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سیدمحمد زرگر – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در حال حاضر با توجه به تغییرات روز افزون محیطی و سختتر شدن شرایط رقابتی، عملکرد و سرنوشت هر سازمان وابستگی زیادی به تأمینکنندگان آن پیدا کرده و بدین سبب فرآیند یافتن تأمینکنندگان شایسته برای سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار شده است. با توجه به این شرایط و پیچیدگی فرآیند انتخاب تأمینکنندگان، دیگر مانند گذشته استفاده از روشهای سنتی راهگشا نمیباشد و برای انتخاب تأمینکننده مناسب باید از راه حلهای علمی و اصولی استفاده شود. در طی سالیان گذشته استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره جهت حل مسأله انتخاب تأمینکنندگان روند رو به رشدی داشته و اثربخشی این روشها در این زمینه به اثبات رسیده است. در اینتحقیق برای انتخاب تأمینکننده در بیمارستانها با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره مدلی پیشنهاد شده است که در آن فرآیندجهت رتبهبندی تأمینTOPSIS-برای تعیین اوزان معیارها، با در نظر گرفتن روابط بین آنها، و روش تاپسیسANP)تحلیل شبکهای کنندگان، مورد استفاده قرار گرفتهاند. همچنین در انتها مدل پیشنهادی برای ارزیابی و رتبهبندی تأمینکنندگان، در چارچوب مطالعهای موردی در بیمارستان خاتمالأنبیاء گنبدکاووس مورد استفاده قرار گرفته است.