سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
یوسف رضاآقایی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
سیدعبدالله حیدریه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

سیستم های بانکداری باید از اندیشه تغییر و تحول استقبال نمایند و با پویایی به آن پاسخ گویند تا دردنیای امروز قدرت رقابتی خود را حفظ کنند درمحیط کنونی که رقابت شدید و روزافزون است جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود کاری بسیاردشوار و درعین حال حیاتی برای موسسه های مالی ازجمله بانکهاست افزون براین از آنجا که هزینه بدست آوردن یک مشتری جدید بین ۵تا۷ برابر هزینه نگهداری یک مشتری موجود است از یان رو برای بانکها به عنوان یکی از حاضران دربازار صنعت خدمات مالی کاملا ضروریست سازوکارهایی بکارگیرند تا بتوانند مشتریان فعلی خود را به خوبی حفظ کنند لذا مقاله ح اضر جهت تدوین الگوی مناسب وفاداری مشتریان تعاونی اعتبار ثامن الائمه ع استان سمنان صورت پذیرفته است برای دستیابی به هدف پژوهش ابتدا عوامل تاثیر گذار بروفاداری مشتریان شناسایی شده و سپس چگونگی و میزان تعاملات بین متغیرهای وابسته و مستقل با استفاده ازتکنیک مدلیابی معادلات ساختاری معین گشته است از جمله نتایج تحقیق میتوان به مدل ارایه شده جهت نحوه تاثیر متغیرهای تاثیر گذاربروفاداری مشتریان اشاره نمود درمدل ارایه شده رضایت مندی مشتریان مهمترین و موثرترین عامل و پس از آن بکارگیری استراتژی بازاریابی رابطه مند از دیگر عوامل تاثیر گذار بروفاداری مشتریان به شمار می رود