مقاله ارائه الگوی طراحی بازار رهن ثانویه متناسب با اقتضائات ایران (به عنوان یکی از بسترهای مورد نیاز مدیریت ریسک اعتباری در بازار پول) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی طراحی بازار رهن ثانویه متناسب با اقتضائات ایران (به عنوان یکی از بسترهای مورد نیاز مدیریت ریسک اعتباری در بازار پول)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک اعتباری
مقاله مدیریت ریسک
مقاله اوراق رهنی
مقاله بازار رهن ثانویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیاح سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار رهن به بازاری اطلاق می شود که در آن وجوه رهن تجهیز و تخصیص می یابند. از محصولات اساسی بازار رهن، وام رهنی است. این وام در قبال توثیق اموال غیرمنقول (مسکونی و غیرمسکونی) به متقاضی پرداخت می شود و متضمن قراردادی بین وام دهنده و وام گیرنده است که به موجب آن دارایی مذکور به منظور بازپرداخت به هنگام اصل و بهره وام در گرو وام دهنده قرار می گیرد. بازار رهن با توجه به عاملان و کارکرد آن ها به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می شود. در بازار اولیه رهن وام واقعی برای متقاضی فراهم می شود و در بازار ثانویه نقدینگی از طریق خرید بسته های رهنی و انتشار اوراق بهادار رهنی وارد بازار اولیه می شود. نظر به اهمیت انتشار اوراق رهنی در فرآیند مدیریت ریسک اعتباری بازار پول، این مقاله با بررسی بازار رهن ثانویه در کشورهای منتخب، بر کارکرد سه نهاد فعال عمده در بازار رهن ثانویه آمریکا یعنی فنی می، فردی مک، و جنی می می پردازد و نهایتا با مرور ساختارهای پیشنهادی برای فعالان بازار رهن ثانویه در ایران، الگوی مناسب را برای راه اندازی و تاسیس این قبیل نهادها از حیث دولتی یا خصوصی بودن آن ارائه می دهد.