مقاله ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تامین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تامین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه تامین خودروسازی
مقاله متاسنتز
مقاله هماهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقر علی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس یزدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مقدم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گستردگی مفهوم پدیده هماهنگی به طور عام و در مباحث زنجیره تامین به طور خاص، در این پژوهش تلاش بر این است تا با تبیین ابعاد و اجزای هر بعد هماهنگی، به تعریف این پدیده پرداخته شود. پژوهشگران با به کارگیری رویکرد فراترکیب در این پژوهش، به تحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه این روش، پدیده هماهنگی شبکه تامین خودروسازی را در پنج بعد، شانزده زیر بعد و پنجاه و هفت جزء طبقه بندی کردند. در نهایت با استفاده از روش آنتروپی شانون، به تعیین ضریب اثر اجزای مشخص شده در صد و نود و چهار پژوهشی که نهایی شده، پرداخته شده است.