مقاله ارائه الگوی توانمندسازی زنان روستایی استفاده کننده از ICT (بررسی موردی: بخش مرکزی شهرستان لاهیجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی توانمندسازی زنان روستایی استفاده کننده از ICT (بررسی موردی: بخش مرکزی شهرستان لاهیجان)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار روستایی
مقاله تحلیل مسیر
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله بخش مرکزی شهرستان لاهیجان
مقاله توانمندسازی زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی فضیله
جناب آقای / سرکار خانم: مطیعی لنگرودی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صیادبیدهندی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش و اهمیت زنان در توسعه پایدار روستایی، نه تنها موجبات توجه برنامه ریزان را به این قشر از جامعه روستایی فراهم کرده، بلکه آن را ضروری ساخته است. به طوری که کم توجهی به زنان در برنامه ریزی و تخصیص منابع، موجب کند شدن و حتی عدم توفیق در برخی از برنامه های توسعه می شود. از این رو، توجه بسیاری بر توانمندسازی زنان روستایی، به مثابه نیمی از توان توسعه معطوف شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تبیینی- تحلیلی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای توانمندسازی زنان روستایی، با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای- میدانی و پرسشنامه استفاده شد و داده های پژوهش نیز با روش رگرسیون چندمتغیره و روش تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات، قابلیت ارتقای آگاهی و تواناسازی را ذیل مراحل فرایند توانمندسازی، از قبیل مرحله رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل دارا است. در این راستا، مدل تحلیلی در نرم افزار SPSS تدوین گردید و نتیجه گیری انجام شد.