مقاله ارائه الگوی تحول ودجا از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در راستای تحقق پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۹۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی تحول ودجا از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در راستای تحقق پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله ودجا
مقاله تحول سازمانی
مقاله پشتیبانی برخط از ن.م

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی قهرودی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فشارکی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: طباییان سیدکمال
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحول سازمانی از منظر فاوا، رویکردی نوین در مدیریت فاوا بوده و استفاده از آن از دغدغه های اصلی مدیران فاوا در سازمان های متعالی و پیشرو می باشد. مقاله حاضر با رویکردی نوآورانه، الگوی تحول ودجا از منظر فاوا را ارائه می نماید. در طراحی و صحه گذاری این الگو، ۱۷ نفر از مدیران فاوای ودجا و سازمان های تابعه و نیز برگزیدگان خبرگان دانشگاهی در قالب نشست خبرگان و نفع بران مشارکت داشتند. الگوی طراحی شده در افق چشم انداز ۱۴۰۴ شامل پنج سطح بلوغ برای ودجاست که دو سطح اول، شامل الکترونیکی کردن جزیره ای ودجا، و توسعه زیرساخت مشترک ارتباطی و پردازشی، با هدف بهبود در ودجاست و سه سطح بعدی شامل مهندسی مجدد فرایندها و تحقق ودجای الکترونیکی، تحقق ودجای شبکه محور مشارکتی (تحقق هسته و شبکه و هم تکاملی با بخش ملی) و توسعه قلمرو ودجا به پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح با هدف تحول در ودجا طراحی شده است.