مقاله ارائه الگوی بومی برای تامین مالی خرد در ایران با مطالعه تطبیقی گرامین بانک بنگلادش و طرح های تامین مالی خرد روستایی اجرا شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۶۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی بومی برای تامین مالی خرد در ایران با مطالعه تطبیقی گرامین بانک بنگلادش و طرح های تامین مالی خرد روستایی اجرا شده
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامین مالی خرد
مقاله بانک گرامین
مقاله الگوی بومی
مقاله ترازیابی
مقاله طرح های اجرا شده در ایران
مقاله نمونه های موفق جهانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، تامین مالی خرد راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستائیان مطرح شده است و برخی کشورها نیز در این زمینه به توفیقات چشمگیری دست یافته اند. اهمیت این دستاوردها بگونه ای بود که بانک جهانی سال ۲۰۰۵ را سال «اعتبارات خرد» نام گذاری و کشورهای در حال توسعه را در به کار گیری این شیوه اعتباری تشویق نمود. در این تحقیق ابتدا با اشاره ای اجمالی به ادبیات بین المللی تامین مالی خرد و به معرفی بانک گرامین بنگلادش (به عنوان یکی از موفق ترین مؤسسات تامین مالی خرد در جهان) در سه حوزه ساختاری، کارکردی و دستاوردی می پردازیم. در ادامه با بررسی طرح های تامین مالی خرد اجرا شده در کشور، نمونه هایی که مشابهت بیشتری در اجرا با الگوهای بین المللی داشتند انتخاب و با استفاده از روش ترازیابی (Benchmarking) با نمونه موفق بانک گرامین مورد مقایسه قرار گرفته اند. استخراج وجوه اشتراک و افتراق طرح های اجرا شده در ایران و بانک گرامین از دستاوردهای این بخش از تحقیق می باشد. در پایان با استفاده از شاخص های به دست آمده از مطالعه تطبیقی، این شاخص ها در دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده و با استفاده از نطرسنجی از خبرگان از سوی تعدادی از صاحب نظران و خبرگان موضوع تامین مالی خرد و توسعه روستایی در کشور اولویت بندی گردیده اند. ارائه الگوی بومی پیشنهادی تامین مالی خرد در ایران در دو حوزه کلان (فرآیند بالا به پایین) و خرد (فرآیند پایین به بالا)، با توجه به اولویت بندی انجام شده از سوی صاحب نظران، هدف اصلی این تحقیق بوده که در پایان تحقیق به تفصیل به آن پرداخته شده است.