مقاله ارائه الگوی بهینه از اثربخشی مدیران (مطالعه موردی مدیران استانداری آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی بهینه از اثربخشی مدیران (مطالعه موردی مدیران استانداری آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه سازی
مقاله سنتی
مقاله منابع انسانی
مقاله ارتباطات
مقاله مدیران موفق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولی زیناب نادر
جناب آقای / سرکار خانم: سرمست بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضرالگویی بهینه از اثربخشی مدیران برمبنای تئوری مجموعه های فازی ارائه می کند. در این پژوهش بر مبنای چارچوب نظری لوتانز برای مدیران چهار نوع فعالیت به شرح فعالیتهای شبکه سازی، ارتباطات، مدیریت منابع انسانی و سنتی تعریف شده و مدل ارائه شده در واقع تناسب بهینه بین این فعالیتهاست که میزان اثربخشی مدیران را حداکثر می کند. جامعه آماری دراین تحقیق کلیه مدیران خبره شاغل با حداقل چهار سال سابقه مدیریت در یکی از واحدهای مجموعه استانداری با تعداد آنها هفده نفر می باشد. با تمام شماری، کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ازابزار پرسشنامه استفاده شد و نهایتا الگوی بهینه به دست آمد. نتایج نشان می دهد چنانچه بیشترین منابع مدیران در فعالیتهای منابع انسانی (۵۳٫۵%)، ارتباطات(۲۸٫۵%)، سنتی (۱۰٫۵%) و شبکه سازی (۷٫۵%) صرف شود، حداکثر اثربخشی (۶۱٫۹) برای مدیران مجموعه تحت بررسی حاصل خواهد شد.