مقاله ارائه الگوی انتخاب راهبرد در حوزه دفاع از انقلاب اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۵۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی انتخاب راهبرد در حوزه دفاع از انقلاب اسلامی
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی انتخاب راهبرد
مقاله راهبرد
مقاله مدیریت راهبردی
مقاله انقلاب اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی زاده فرد سیدضیاالدین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: نواب اصفهانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب راهبرد به دلیل آثار مهمی که بر حیات و بقای سازمان ها و عملکرد آنها دارد، نقطه کلیدی مدیریت راهبردی است. نیروهای مسلح نیز برای حرکت موفق در طول زمان و مقابله با حوادثی مترقب و غیرمترقب، به مدیریت راهبردی و انتخاب راهبرد برای دفاع از انقلاب اسلامی دارند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی انتخاب راهبرد از میان راهبردهای امکان پذیر تدوین شده یا نوظهور فراروی مدیران و تصمیم گیرندگان در محیط پویا و ناپایدار آینده، اجرا شده است.
در این پژوهش با بهره گیری از نظر خبرگان این حوزه، الگوی انتخاب راهبرد پیشنهاد شده اعتبارسنجی شد. در الگوی نهایی، چهار مولفه اصلی و ۱۶ شاخص با وزن و ضریب اهمیت هر یک به عنوان معیارهای انتخاب راهبرد ارائه گردیده است.
همچنین از روش تحلیل شبکه ای بهره گیری نموده و با ترکیب آن با الگوی طراحی شده مراحل گزینش و انتخاب در چهار گام ارزیابی راهبرد، تشکیل ماتریس W، تعیین وزن و انتخاب راهبرد مناسب تعیین گردید.