مقاله ارائه الگوی افشاء اجباری و اختیاری مبتنی بر حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت هزینه سرمایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۰۲ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: ارائه الگوی افشاء اجباری و اختیاری مبتنی بر حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت هزینه سرمایه
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشاء اجباری
مقاله افشاء اجباری
مقاله حاکمیت شرکتی
مقاله مدیریت هزینه سرمایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حسن زاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزاده کنگرلویی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هر اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری دو عاملی هستند که رشد اقتصادی را به دنبال خواهند داشت به طورواضح تر این کیفیت تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است که تعیین کننده رشد اقتصادی است در حقیقت اگر پس انداز های جامعه به بنگاه هایی سرازیر شوند که توان ایجاد حداکثر بازده را داشته باشند از یک طرف باعث افزایش رفاه سرمایه گذار شده از طرف دیگر باعث افزایش سودآوری و بهبود توان بنگاه مورد نظر می شود و نهایتا رشد اقتصادی جامعه به وجود می آید. و همچنین از آنجا که هزینه سرمایه به عنوان معیار و ملاکی در تصمیمات سرمایه گذاری، ایجاد ساختار بهینه سرمایه، اندازه گیری شاخص های عملکرد و تنزیل جریان های نقدی آتی جهت تعیین ارزش، دارای اهمیت می باشد. لذا، شناخت عوامل اثرگذار بر هزینه سرمایه شرکت ها و یافتن راه هائی برای کنترل و کاهش این هزینه ضروری می نماید. از طرف دیگر، تصمیم جدی کشور برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اهمیت کیفیت سرمایه گذاری و به دنبال آن اهمیت افشاء و درک رفتار افشاء شرکت ها را دو چندان کرده است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر افشاء بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. با توجه به متمایز بودن ماهیت افشاء اطلاعات اختیاری و اجباری، اثر افشاء اطلاعات اختیاری و اثر افشاء اطلاعات اجباری جداگانه بر هزینه سرمایه بررسی شده است، لذا داده های مربوط به ۱۲۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۹ ساله ۱۳۸۲-۱۳۹۰ جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین تاثیر مذکور از مدل رگرسیونی چند متغیره مبنی بر داده های تابلویی در طی دوره ۹ ساله پژوهش استفاده شده است.به طور کلی نتایج حاصل از مدلهای رگرسیونی بیانگر است که افشاء اطلاعات بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر نمی گذارد.