مقاله ارائه الگویی مبتنی بر بازخورد ۳۶۰ درجه جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان پذیرش شده بدون کنکور در مقطع تحصیلات تکمیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: ارائه الگویی مبتنی بر بازخورد ۳۶۰ درجه جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان پذیرش شده بدون کنکور در مقطع تحصیلات تکمیلی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی
مقاله بازخورد ۳۶۰ درجه
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله دانشجویان سهمیه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین بیدختی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی نوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش ارائه الگویی نوین مبتنی بر بازخورد ۳۶۰ درجه جهت ارزیابی عملکرد دانشجویان پذیرفته شده بدون کنکور در مقابل دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۵۰۷ نفر از پذیرفتگان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه سمنان بود. بر این اساس، از میان آنها ۳۰۶ نفر به روش تصادفی از نوع طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ بعد (وضعیت تحصیلی دانشجویان، دیدگاه اساتید از وضعیت تحصیلی و توانایی های دانشجویان، وضعیت ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی و اشتغال دانشجویان، توانایی های تحقیقاتی و پژوهشی آنان) است. پایایی پرسشنامه ۰٫۸۵ محاسبه شده، روایی صوری آن توسط استادان مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی شامل آزمون تی استیودنت، مک نماراستفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان بدون کنکور دارای وضعیت مطلوب تر از لحاظ تحصیلی، نظرات اساتید پیرامون توانایی علمی دانشجویان در ورود به مقطع تحصیلی بالاتر هستند. اما در مورد همکاری در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی، نمره پایان نامه دانشجویان، وضعیت اشتغال و تناسب رشته تحصیلی با شغل تصدی شده در دو گروه دانشجویان مورد مطالعه تفاوت معناداری دیده نشد.