مقاله ارائه الگویی جهت شناخت تاثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودروی ایران (مطالعه موردی در زنجیره تامین شرکت ساپکو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: ارائه الگویی جهت شناخت تاثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودروی ایران (مطالعه موردی در زنجیره تامین شرکت ساپکو)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجیره تامین چابک
مقاله عملکرد زنجیره تامین
مقاله معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پیله وری نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: متولی ابیازنی عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: رزمی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیچیدگی تکنولوژی های پیشرفته، کوتاه و کوتاه تر شدن چرخه عمر محصولات، نیازمندی های متمایز مشتریان و گسترش میل به تنوع طلبی و تقاضا برای محصولات متنوع در بازار جهانی، شفافیت بازار را تقلیل داده و بر عدم اطمینان آن افزوده است. تا کنون راهکارهای زیادی برای پاسخ گویی به این مسائل ارائه گردیده است. از جمله این راهکارها می توان به چابکی زنجیره تامین و عملکرد های زنجیره تامین برای افزایش پاسخ گویی به نیاز مشتریان اشاره نمود. به دلیل تاثیر بسیار زیاد این دو راهکار، مطالعات فراوانی بر روی ابعاد ساختاری آنها صورت گرفته اما تا کنون ارتباط میان آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش در ابتدا مبانی نظری زنجیره تامین چابک و عملکرد های زنجیره تامین مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از نظرات کارشناسان و نرم افزار معادلات ساختاری، روایی مدل ارائه شده سنجیده می شود و در انتها مشخص می شود که میان چابکی زنجیره تامین و عملکردهای زنجیره تامین رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.