مقاله ارائه الگویی برای گونه شناسی مدل های کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه علوم مدیریت ایران از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ارائه الگویی برای گونه شناسی مدل های کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل کسب و کار الکترونیکی
مقاله گونه شناسی
مقاله نقاط مرجع استراتژیک
مقاله کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی امیررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش و توسعه فن آوری اطلاعات و تغییر فضای کسب و کار، بهره گیری از مدل های کاری نوین از جمله مدل های کسب و کار الکترونیکی، به عنوان یک الزام مطرح شده است. اهمیت استفاده از مدل های کسب و کار الکترونیکی تا حدی است که آن ها را به عنوان ابزار توانمندساز در فرایند جهانی سازی معرفی کرده اند. پژوهشگران پیشین ضمن بیان تعاریف و اجزای مختلف از مدل کسب و کار به بیان نقش و اهمیت مدل های کسب و کار الکترونیکی در خلق ارزش برای مجموعه ذی نفعان سازمانی پرداخته اند. اما تحقیقات بسیار اندکی در زمینه معرفی گونه شناسی مدل های کسب و کار الکترونیکی انجام شده است. از این رو، این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، اقدام به ارائه گونه شناسی جدیدی از مدل های کسب و کار الکترونیکی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران نموده است. بدین منظور ۴۰۰ کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران توسط پرسش نامه الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ گویی به سوالات پژوهش از نرم افزارهای SPSS 16 و LISREL 8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که محور توجه و میزان کنترل، نقاط مرجع استراتژیک موثری در انتخاب مدل های کسب و کار الکترونیکی در گونه شناسی مذکور هستند.