سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت
بیتا شادکار – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

چالش مهمی که در بحث پوشش شبکه های حسگر بیسیم بخصوص در طراحی شبکه های که گره ها در محل به راحتی قابل تعویض،تعمیر و شارژ نیستند ، تحمل پذیری خطا در پوشش این شبکه ها است. برای این منظور از یک سری الگوی تحمل پذیر خطا برای رفع این مشکل استفاده شده است. این الگوها شامل الگو های مربع، شش ضلعی، هشت گره ای بهبود یافته می باشند ما دراین مقاله دو الگوی دیگر یکی الگوی مثلث با تحمل خطای یک و همچنین مدل لوزی با تحمل خطای دو را معرفی می کنیم. و قابلیت اطمینان این الگو ها را با استفاده از مدل مارکوف بدست آورده ایم .و این الگوها را از نظر فاکتورهای گوناگون بررسی و از نظر قابلیت اطمینان با یکدیگر و همچنین مدل کمینه مقایسه کرده ایم. الگوی مثلث دارای قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به الگوها یی، با تحمل خطا یک می باشد . و همچنین مدل لوزی دارای بیشترین قا بلیت اطمینان است ونیز این الگو علاوه بر پوشش خطا توانایی کشف خطا را نیز دارد. مشکل عمده در این الگوها، بدلیل استفاده از گره های زیاد، تولید بسته های بیشتر در شبکه و مصرف انرژی بیشتر می باشد. که باعث کاهش زمان طول عمر شبکه می شود. ما یک الگوریتم زمان بندی با یک چرخه خاموش شدن برای کل سنسورها شبکه ارائه داده ایم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد ، که این الگوریتم باعث کاهش مصرف انرژی و افزایشطول عمر شبکه تا ۱۷ درصد می شود. همچنین در صورت تشخیص خرابی باعث کاهش قابلیت اطمینان شبکه نمی شود